Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk
Transkarpatská regionálna štátna televízna a rádiová spoločnosť (TRSTRC, TV kanál Tisa-1)