Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03006 - Dodávka a výsadba sadeníc drevín


Projekt:Modrá škola - naša škola
Názov verejného obstarávateľa:Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
Víťazný uchádzač:Ján Buzák VELVET - ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY, Liptovský Peter 253, 033 01 Liptovský Hrádok
Cena:3 950,00
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1869422&l=sk