Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01018 - Zabezpečenie bežných cateringových služieb


Projekt:Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom
Názov verejného obstarávateľa:Prešovská univerzita v Prešove
Víťazný uchádzač:MAGISTER-Prešov,spol. s r.o.,Hlavná 71,080 01 Prešov
Cena:2 597,00
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2355503&l=sk