Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV01004 - Postele


Projekt:BEZPEČNÝ ŽENSKÝ DOM
Názov verejného obstarávateľa:Občianske združenie DOMOV - DÚHA
Víťazný uchádzač:Meditech SK, s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
Cena:4 387,46
Zmluva:http://files.domovduha.sk/200000194-182801a1c2/Zmluva_%C4%8D_Z201531911_Z.pdf