Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV01004 - Obstaranie elektrických spotrebičov


Projekt:BEZPEČNÝ ŽENSKÝ DOM
Názov verejného obstarávateľa:Občianske združenie DOMOV - DÚHA
Víťazný uchádzač:Ivan Hoferica - LIMAR, Pod komínom 8, 080 01 Prešov
Cena:4 299,90
Zmluva:http://files.domovduha.sk/200000181-d2522d4178/Zmluva%20c.%20Z201532897_Z.pdf