Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Vytvorenie spoločnej alokácie pre tematické komponenty v zmysle Oznámenia o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2016 a informácie o aktuálne voľných finančných prostriedkov pre financovanie žiadosti o príspevky

01.12.2016
V zmysle Oznámenia o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni, bod M., Národný kontaktný bod ku dňu 30.11.2016 zrušil samostatné alokácie pre jednotlivé tematické komponenty a vytvoril z voľných finančných prostriedkov spoločnú alokáciu pre všetky tematické komponenty. Zároveň Národný kontaktný bod realokoval dodatočné finančné prostriedky v objeme 16 000 € do alokácie pre Oznámenie.
 
Nová výška disponibiliných finančných prostriedkov pre financovanie žiadostí o príspevok z bilaterálneho fondu predstavuje 89 222 €.