Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Podpis memoránd medzi Slovenskom a Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom spečatí nové obdobie finančnej podpory z grantov EHP a Nórska

22.11.2016
Cezhraničná spolupráca, ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, miestne regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie, domáce a rodovo podmienené násilie či zelené inovácie v priemysle–  to sú len niektoré z oblastí, v ktorých sa od roku 2009 finančne podporuje množstvo zmysluplných projektov prispievajúcich k odstraňovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore a k spolupráci medzi Slovenskom a prispievateľskými krajinami. 
 
Dňa 28. novembra 2016 uzavrú Slovensko s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom memorandá o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, na Slovensku známe ako Nórske granty.  Slávnostný podpis memoránd o porozumení pri implementácii uvedených finančných mechanizmov sa uskutoční v rovnaký deň, teda v pondelok 28. novembra 2016 o  11,30  hodine v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR.  Memorandá podpíšu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a ministerka Nórskeho kráľovstva pre EÚ a EHP Elisabeth Vik Aspakerová za prítomnosti ďalších významných hostí oboch krajín.
 
Pôjde v poradí už o tretiu edíciu týchto grantov na Slovensku, vďaka čomu sa pre Slovensko otvoria možnosti prijať až do roku 2021 finančné prostriedky vo výške približne 113 miliónov eur, čo je cca o 30 miliónov eur viac ako v predchádzajúcom období.  Štátny rozpočet SR na financovanie programov rovnako ako v minulosti prispeje  15 percentami. Slovensko podpíše memorandá ako druhá krajina v poradí z celkovo 15 krajín, ktoré sú oprávnené prijať podporu z týchto finančných mechanizmov. Finančné prostriedky v novom období budú môcť byť použité na financovanie projektov v oblastiach podnikania a inovácií, zmeny klímy, kultúrneho dedičstva, boja proti rodovo podmienenému násiliu, miestneho rozvoja a inklúzie Rómov či transparentnosti  justície. Podstatnú časť príspevku tvorí aj fond pre občiansku spoločnosť – v mnohých oblastiach sa tak zachová kontinuita podpory.
 
Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod  Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu organizuje podujatie v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v SR. Po podpise memoránd bude priamo v Zrkadlovej sále tlačová konferencia.
 
Žiadame médiá,  aby nahlásili účasť redaktorov na uvedených adresách   do piatku 25.novembra 2016. 
 
Kontakt pre médiá:
Tlačový a informačný odbor ÚV SR; tlacovyodbor@vlada.gov.sk;  +421 2 57295248
Tlačový odbor MZVaEZ, tlac@mzv.sk; +421 259783071
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
www.mzv.sk
 
Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v SR
www.norway.sk