Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

PROGRAM CYKLOPODUJATIA: Herkoles – Herkules na kolesách

09.08.2016
Zakarpatie na Ukrajine a Východné Slovensko sú regióny, v ktorých sa výrazne prelína západoeurópska kultúra s východnou, tzv. byzantskou kultúrou. Regiónmi, kde sa stýkajú tri jazykové oblasti a etniká, kde v súzvuku žijú ľudia najmenej štyroch vierovyznaní. Na území bývalej Užskej a neskôr aj Zemplínskej župy pôsobil dlhé stáročia známy šľachtický rod Drugethovcov. Ich hlavným sídlom ešte od čias Rakúsko-Uhorska bol Užhorod, ktorý je oddávna kultúrnym a hospodárskym centrom Zakarpatskej Ukrajiny. Za ich pôsobenia bolo vybudovaných a zveľadených množstvo známych svetských aj sakrálnych stavieb, ktoré dodnes patria k historickým klenotom Európy, tak na Ukrajine ako aj na Slovensku.
 
A niektoré z nich v rámci cykloputovania spoznáme.... po stopách Herkula, ktorého sochy odliate pred mnohými rokmi zdobia dnes nádvoria v Užhorode a Snine.

Program podujatia:
http://www.vlada.gov.sk/program-cyklopodujatia-herkoles-%E2%80%93-herkules-na-kolesach/