Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Zintenzívňujú sa slovensko-ukrajinské aktivity v rámci projektov Cezhraničnej spolupráce

10.05.2016
Cezhraničná spolupráca Slovenskej republiky a Ukrajiny je v našej krajine podporovaná aj z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu, ktorého správcom je Úrad vlády SR. V rámci nej je v celkovej sume 10 878 290  eur podporených  33 projektov, ktoré prispievajú k spoločnému ekonomickému, hospodárskemu, kultúrnemu rozvoju či rozvoju cestovného ruchu  pohraničia oboch krajín.
 
Jedným z nich je projekt Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou, v rámci ktorého sa v stredu 11.mája 2016 o 9.00 hodine v Užhorodskej národnej univerzite  v Užhorode uskutoční konferencia na tému: Regionálna politika na Ukrajine v kontexte integrácie a bezpečnosti Európskeho priestoru: výmena praktických skúseností z reforiem.  Účastníkmi konferencie budú  najmä reprezentanti inštitúcií zaoberajúcich sa regionálnou politikou, experti z verejnej správy (primátori, starostovia, poslanci zastupiteľstiev samospráv) a akademickej obce, zástupcovia regionálnych inštitúcií, ako aj verejnosť, ktorá sa o danú problematiku zaujíma.
 
Medzi vystupujúcimi hosťami budú generálna konzulka SR v Užhorode Janka Buriánová, vedúci kancelárie Zakarpatskej oblastnej rady pán Huzynets, pán Denis Man, riaditeľ Odboru ekonomického rozvoja a obchodu Zakarpatskej oblastnej štátnej správy, pani Svetlana Mitryaeva, poradkyňa riaditeľa Národného inštitútu pre strategické štúdie pri prezidentovi Ukrajiny a ďalší. V troch paneloch spojených s diskusiou vystúpia  ďalší experti tak zo Slovenskej republiky, ako aj z Ukrajiny, ktorí sa podelia o skúsenosti  z reálnej participácie na spolupráci oboch krajín s dôrazom na reformu regionálnej politiky, verejnej správy, vrátane decentralizácie v karpatskom regióne.
 
Pokračovaním aktivít projektu bude aj dvojdňové podujatie Mukačevo biznis fórum, ktoré sa uskutoční v dňoch 18.-19. mája 2016  s cieľom podporiť rozvoj obchodných a investičných vzťahov v rámci cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny, vrátane prezentácie obchodného potenciálu a investičnej atraktivity Mukačeva a okolia. Súčasťou podnikateľského fóra budú aj exkurzie  do viacerých závodov lokalizovaných v Mukačevskom rajóne, napr. do podniku Zakarpatská výroba keramiky, Flextronics (elektronika), či Fischer Mukačevo (výroba športových produktov).
 
Obidve podujatia organizuje  v spolupráci s ukrajinskými partnermi RC SFPAVýskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ktoré je zároveň hlavným realizátorom projektov v rámci programu Cezhraničnej spolupráce. Partnerom je tiež Slovenská obchodná a priemyselná komora (PRK SOPK).
 
Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.eeagrants.sk
www.vlada.gov.sk
 
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
www.sfpa.sk