Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Nové programové obdobie grantov EHP a Nórska 2014 - 2021 prichádza!

05.05.2016
Dňa 3. mája 2016 boli v Bruseli podpísaná nová dohoda o grantoch EHP a Nórska na programové obdobie 2014 – 2021. Oficiálnu správu je možné nájsť <<<TU>>>.

Predmetná dohoda je základným predpokladom pre ďalšie pokračovanie poskytovania finančných prostriedkov 15 prijímateľským krajinám. V nasledujúcich rokoch sa granty EHP a Nórska budú primárne využívať na podporu inovácií a rastu v Európe prostredníctvom spolupráce medzi Nórskom a prijímajúcimi krajinami," uviedla ministerka pre EHP a európske záležitosti Elisabeth Aspaker.

V programovom období 2014 – 2021 pôjde o distribúciu celkového objemu 2,8 miliardy eur jednotlivým prijímateľským krajinám. Slovensko pritom získa podporu 113,1 milióna eur na realizáciu ďalších zaujímavých projektov.

Na základe týchto dohôd jednotlivé prijímateľské krajiny (vrátane Slovenska) začnú proces príprav medzinárodných dohôd tzv. Memoránd o porozumení, ktoré upravia základný  rámec  tzv. Nórskych grantov pre nové obdobie aj na Slovensku.
 
Aktualitu vydal: Odbor grantov EHP a Nórska, Úrad vlády SR

Zdroje:
http://eeagrants.org/News/2016/EEA-and-Norway-Grants-2014-2021-Working-together-for-a-green-competitive-and-inclusive-Europe
http://www.norway.sk/News_and_events/Spravy/EHP-a-Norska-Granty-Spolone-k-zelenej-konkurencieschopnej-a-inkluzivnej-Europe1/#.VynbboSLRD8