Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ÚV SR - Odbor grantov EHP a Nórska - zmena telefónnych čísel

13.04.2016
Dovoľujeme si Vás informovať o zmene telefónnych čísel na Odbore grantov EHP a Nórska, Úrad vlády SR.
Nové telefónne čísla začínajú 02/20925 + XXX (trojmiestna klapka).
Doterajšie telefónne čísla, ktoré začínali 02/57295 sú nefunkčné.

Odbor grantov EHP a Nórska