Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Aktivita "Študijná cesta do Nórska" uzavretá

03.03.2016
Úrad vlády SR, ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie týmto oznamuje potenciálnym žiadateľom, že kapacity boli naplnené a týmto uzatvára tzv. obmedzené oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálneho fondu v rámci programu SK09 týkajúceho sa Študijnej cesty do Nórska 2016.

*Úrad vlády SR*Správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie*