Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Novootvorený bezpečný ženský dom DÚHA v Bratislave prichýli prvé klientky už v pondelok 8.2.2016

04.02.2016
Dagmar Povodová, riaditeľka Bezpečného ženského domu DÚHA: „ Veľmi sa teším, že sa spojili sily pre dobrú vec. Náš bezpečný ženský dom bude schopný prichýliť vcelku 16 žien, matiek a ich detí, ktoré zažívajú domáce násilie a poskytnúť im útočisko v ťažkej životnej situácii. Nájdu u nás aj sociálnu a psychologickú pomoc a podporu, ako aj pomoc pri starostlivosti a výchove svojich detí.“
 
Vo štvrtok 4. februára 2016 sa v Bratislave v priestoroch Krízového centra občianskeho združenia Brána do života uskutočnilo slávnostné otvorenie nového bezpečného ženského domu s utajenou adresou sídla, ktorý sa podarilo zriadiť  v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie a podpory z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR vo výške 641 007 eur. Prijímateľ projektu OZ DOMOV-DÚHA a jeho partneri: OZ Brána do života a Bratislavský samosprávny kraj  prispeli sumou 75 806 eur. 

 
Boj proti domácemu a rodovo podmienenému násiliu je prioritnou oblasťou grantov EHP a Nórska a som rada, že projekt dvoch krízových centier v Bratislave dostal podporu z našich grantov. Tento typ násilia je porušením základných ľudských práv a opatrenia proti nemu majú rozhodujúcu dôležitosť aj pre zvýšenie rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami a pre posilnenie pozície žien. Bezpečný ženský dom, ktorý dnes otvárame, aj ten, kde sa teraz nachádzame, sú odpoveďou na túto potrebu, “ povedala na dnešnom podujatí Inga Magistad, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR
 
Správcom programu Domáce a rodovo podmienené násilie je Úrad vlády SR. Program sa koncentruje na zvýšenie regionálnej dostupnosti inštitucionálnej podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom, ako aj iným obetiam domáceho násilia vytvorením nových služieb a podporou existujúcich služieb. Celková alokácia na program, ktorý sa realizuje od roku 2012, je takmer 10 mil. eur. Za túto sumu sa vytvorí na Slovensku 7 bezpečných ženských domov – 4 z nich už fungujú, 10 nových poradenských centier – 5 z nich už je v prevádzke, podporuje sa činnosť 15-tich jestvujúcich poradenských či klientských centier a 6-tich špecializovaných poradenských centier aj pre seniorov, mužov či hendikepovaných občanov. 
 
Ján Krak,  riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov úradu vlády: „Správca programu má k dispozícii ešte zhruba 1,5 mil. eur, ktoré budú prerozdelené medzi zazmluvnené projekty na dodatočné aktivity, ktoré budú smerovať k dosiahnutiu a udržaniu cieľov jednotlivých projektov. Úrad vlády SR ako správca programu takto dokáže úspešné projekty podporiť až do konca apríla 2017.“

Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie zbierky zamestnancov úradu vlády pre klientky bezpečného ženského domu a ich deti, ako aj odovzdanie symbolických šekov na dotáciu z rezervy predsedu vlády SR R. Fica pre OZ DOMOV-DÚHA a OZ BRÁNA DO ŽIVOTA v hodnote spolu 6 000 eur.

Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.eeagrants.sk

Fotogaléria