Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Akčný deň proti sexistickým nenávistným prejavom

08.03.2017
V rámci Medzinárodného dňa žien sa Granty EHP a Nórska pripájajú k iniciatíve "Action Day Countering Sexist Hate Speech" (Akčný deň proti sexistickým nenávistným prejavom), ktorá bola vyhlásená tento týždeň Radou Európy. 
Viac informácii o tejto iniciatíve ako aj možnosti zapojenia sa nájdete tu:
http://blog.nohatespeechmovement.org/action-day-to-counter-sexist-hate-speech-8-march-2017-2/
http://nohatespeechmovement.org/hate-speech-watch/focus/combating-sexist-hate-speech
http://blog.nohatespeechmovement.org/submit-your-blog/