Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01003 - Vypracovanie odbornej analýzy územia SR


Projekt:OCHUTNÁVAJME
Názov verejného obstarávateľa:Regionálne združenie GEMERSKO
Víťazný uchádzač:Revispol s.r.o., Laborecká 12, Košice
Cena:7 750,00
Zmluva:http://zdruzeniegemersko.sk/domains/6s651l2ygx/my_files/zmluva_odborna_analyz...