Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01014 - Propagačné materiály


Projekt:Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou.
Názov verejného obstarávateľa:Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Víťazný uchádzač:Adin s.r.o., Dubová 2,080 01 Prešov
Cena:2 685,60
Zmluva:http://www.sfpa.sk/wp-content/uploads/2015/09/Zmluva-o-poskytovaní-služieb_Pr...