Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01018 - Prenájom miestnosti a tlmočníckeho zariadenia


Projekt:Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom
Názov verejného obstarávateľa:Prešovská univerzita v Prešove
Víťazný uchádzač:DAMARA, s. r. o., Hlavná 101, 080 01, Prešov
Cena:11 700,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2713593&l=sk