Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01018 - Ubytovanie účastníkov a lektorov na podujatiach


Projekt:Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom
Názov verejného obstarávateľa:Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Víťazný uchádzač:DAMARA, s. r. o., Hlavná 101, 080 01, Prešov
Cena:21 120,00
Zmluva:http://www.sfpa.sk/wp-content/uploads/2015/09/R%C3%A1mcov%C3%A1-zmluva_ubytov...