Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01024 - Výroba a tlač propagačných materiálov a prenájom bilboardov


Projekt:Cestujúce bábky
Názov verejného obstarávateľa:Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj
Víťazný uchádzač:COMCA s.r.o.,Štefánikova 32,040 01 Košice
Cena:11 691,60
Zmluva: