Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01024 - Nájom tovaru a služieb spojených s organizovaním kultúrnych podujatí v rámci projektu Cestujúce bábky


Projekt:Cestujúce bábky
Názov verejného obstarávateľa:Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj
Víťazný uchádzač:L´FABRICA - Ing. Libor Žikla,Trenčianska 22/35, 018 51 Nová Dubnica
Cena:9 359,40
Zmluva:http://kosiceregion.com/wp-content/uploads/2016/06/Nájomná-zmluva-69-2016.pdf