Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01024 - Mobilné javisko s baletizolom


Projekt:Cestujúce bábky
Názov verejného obstarávateľa:Bábkové divadlo v Košiciach
Víťazný uchádzač:MADA Slovakia s.r.o.,Puškinova 10,040 01 Košice
Cena:13 440,00
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2488138&l=sk