Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV03006 - Oprava a zateplenie fasády – ul. 29.augusta 628


Projekt:Mosty
Názov verejného obstarávateľa:Centrum sociálnych služieb KA
Víťazný uchádzač:DADO stav, s.r.o., Osloboditeľov 931, 96301 Krupina
Cena:13 410,00
Zmluva:http://www.css-ka.sk/verejne-obstaravanie/zverejnovanie-dokumentov/