Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Verejné obstarávanie - výzva na predkladanie ponúk - Evaluácia programu kultúrneho a prírodného dedičstva

02.01.2018
Verejný obstarávateľ, ktorým je Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku "Evaluácia programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“ realizovaného v rámci Finančného mechanizmu EHP 2009-2014.

Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle Úradu vlády SR / Informačný servis / Verejné obstarávania / Zákazky s nízkou hodnotou: http://www.vlada.gov.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/