Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03035 - Revitalizácia zelene


Projekt:Revitalizuj a zachráň planétu
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava
Víťazný uchádzač:JV INTERSAD spol. s r.o., Na pažiti 6/D, 900 21 Svätý Jur, 21 398,15€ s DPH
Cena:21 398,15
Zmluva:https://www.zverejni.info/ZSsMSkralaSvatopluka/Zmluvy/1617