Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03060 - Zabezpečenie publicity projektu


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Strednej odbornej škole
Názov verejného obstarávateľa:Stredná odborná škola
Víťazný uchádzač:ELCT s.r.o., Gemerská 3, 040 11 Košice
Cena:5 196,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2156481&l=sk