Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03064 - Zabezpečenie publicity projektu-zopakované VO


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec
Víťazný uchádzač:ELCT s.r.o.,Gemerská 3,040 11 Košice
Cena:1 989,60
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2156646&l=sk