Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03065 - Zabezpečenie publicity projektu


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej škole s materskou školou Bajerov
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou Bajerov
Víťazný uchádzač:ELCT s.r.o.,Gemerská 3,040 01 Košice
Cena:3 996,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2152940&l=sk