Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03067 - Zabezpečenie publicity projektu (cet EKS)


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Odbornom učilišti internátnom v Lučenci
Názov verejného obstarávateľa:Odborné učilište internátne
Víťazný uchádzač:ELCT s.r.o., Gemerská 3, 040 11 Košice
Cena:4 500,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2152944&l=sk