Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01002 - Výstavba družobného domu - sídlo neziskovej organizácie


Projekt:DRUŽBA SLOVENSKO - UKRAJINA
Názov verejného obstarávateľa:DRUŽBA SLOVENSKO - UKRAJINA, n.o.
Víťazný uchádzač:K&C Group s.r.o.,Krivá 21,040 01 Košice
Cena:179 408,75
Zmluva: