Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01003 - Zabezpečenie prekladateľských a korektorských služieb


Projekt:OCHUTNÁVAJME
Názov verejného obstarávateľa:Regionálne združenie GEMERSKO
Víťazný uchádzač:Prekladaj.eu s.r.o.,Južná trieda 48,Košice
Cena:22 825,00
Zmluva:http://zdruzeniegemersko.sk/dokumenty