Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01003 - Náklady na mobilnú aplikáciu


Projekt:OCHUTNÁVAJME
Názov verejného obstarávateľa:Regionálne združenie GEMERSKO
Víťazný uchádzač:Agility group s.r.o.,Mokrohájska cesta 10,Bratislava-Karlova Ves
Cena:19 178,40
Zmluva:http://zdruzeniegemersko.sk/dokumenty