Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01012 - Minibusy (4ks)


Projekt:Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj
Názov verejného obstarávateľa:Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Víťazný uchádzač:LXT s.r.o., 29.augusta 36/A,81109 Bratislava
Cena:159 332,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2241684&l=sk