Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01012 - Nákup auta


Projekt:Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj
Názov verejného obstarávateľa:Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Víťazný uchádzač:AUTONOVO a.s.,Zvolenská cesta 40,974 03 Banská Bystrica
Cena:56 280,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2486788&l=sk