Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01018 - Ubytovanie 2844


Projekt:Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom
Názov verejného obstarávateľa:Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Víťazný uchádzač:DAMARA,s.r.o.,Hlavná 101,080 01 Prešov
Cena:21 120,00
Zmluva:http://www.sfpa.sk/wp-content/uploads/2015/09/Rámcová-zmluva_ubytovanie-účast...