Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01018 - Spiatočné-obojsmerné letenky pre projektový tím a expertov


Projekt:Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom
Názov verejného obstarávateľa:Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Víťazný uchádzač:GO travel Slovakia s.r.o.,Moskovská 15,811 08 Bratislava,
Cena:15 940,00
Zmluva:http://www.sfpa.sk/verejne-obstaravanie/