Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01018 - Informačné a smerové tabule


Projekt:Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom
Názov verejného obstarávateľa:Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Víťazný uchádzač:Adin s.r.o.,Dubová 2,080 01 Prešov
Cena:23 556,00
Zmluva:http://www.sfpa.sk/verejne-obstaravanie/