Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01018 - Preklad odborných textov do publikácií


Projekt:Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom
Názov verejného obstarávateľa:Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava
Víťazný uchádzač:Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE s.r.o.,Južná Trieda 48,040 01 Košice
Cena:14 388,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2788217&l=sk