Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01018 - Nákup techniky a nástrojov


Projekt:Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom
Názov verejného obstarávateľa:Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Víťazný uchádzač:Agro trend, spol. s r. o., Močarianska 1, 071 01, Michalovce
Cena:28 823,40
Zmluva:http://www.sfpa.sk/wp-content/uploads/2017/03/Zmluva-o-dodavke-tovarov_nakup-...