Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01018 - Tlmočenie na odborných podujatiach


Projekt:Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom
Názov verejného obstarávateľa:Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava
Víťazný uchádzač:Euro VKM s.r.o.,Námestie Martina Benku 12,811 07 Bratislava
Cena:17 266,80
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2848941&l=sk