Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT03010 - Publicity manažment


Projekt:Kto vraví, že som outsider?
Názov verejného obstarávateľa:W PRESS a.s. Bratislava
Víťazný uchádzač:Mgr. Ľudmila Jozefáková, Vyšehradská 35, Bratislava
Cena:6 258,00
Zmluva:https://www.tyzden.sk/data/media/pages/files/af0d1zmluva-o-poskytovani-sluzie...