Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01006 - Dodávka technológie pre spoločnsoť Green Energy s.r.o - Nákup traktora


Projekt:Bioplynová stanica a zelené logistické centrum Tvrdošín
Názov verejného obstarávateľa:Green Energy s.r.o.
Víťazný uchádzač:TEAM AGRO, s.r.o., S.H. Vajanského 54, Nové Zámky 940 79
Cena:282 888,00
Zmluva: