Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GIIPP001 - Dodávkový automobil skriňový


Projekt:Výskumné centrum potenciálu biomasy
Názov verejného obstarávateľa:Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Víťazný uchádzač:Auto Ideal s.r.o.,Vajnorská 97/A,831 04 Bratislava
Cena:26 020,99
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2297781&l=sk