Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GIIPP001 - Audiovizuálne edukačné interaktívne zariadenia


Projekt:Výskumné centrum potenciálu biomasy
Názov verejného obstarávateľa:Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Víťazný uchádzač:Kvant spol. s r.o.,Fakulta matematiky fyziky a informatiky UK,Mlynská dolina,842 48 Bratislava
Cena:18 950,40
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2512585&l=sk