Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GIIPP001 - Dodávka a montáž testovacieho kotla na pelety vrátane uvedenia do prevádzky


Projekt:Výskumné centrum potenciálu biomasy
Názov verejného obstarávateľa:BIOMASA,združenie právnických osôb
Víťazný uchádzač:SLOVMONT,družstvo Ružomberok,Sv.Anny 1,034 01 Ružomberok
Cena:18 782,34
Zmluva:https://www.biomasa.sk/index.php/o-nas/verejne-obstaravanie/zakazka-poda-s-9-...