Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GIIPP001 - Dodávka mobilného školiaceho strediska


Projekt:Výskumné centrum potenciálu biomasy
Názov verejného obstarávateľa:BIOMASA, združenie právnických osôb
Víťazný uchádzač:Ján Smieško TOSS,J.Kráľa 777/16,015 01 Rajec
Cena:11 300,00
Zmluva:https://www.biomasa.sk/index.php/o-nas/verejne-obstaravanie/zakazka-poda-s-9-...