Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

INC01002 - Dodanie IKT


Projekt:Multikulturalizmus a podpora sociálnej inklúzie
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Leles
Víťazný uchádzač:Andrej Suszter BANDOTHERM,Ľ.Štúra 971/12,077 01 Kráľovský Chlmec
Cena:9 727,00
Zmluva:http://www.bpstvrdosin.eu/data/zmluvy/untitled.pdf