Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

-


Projekt:
Názov verejného obstarávateľa:
Víťazný uchádzač:Remi Travel; bul. Gojdi 8, Užhorod
Cena:10 000,00
Zmluva: