Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Brožúra grantov EHP a Nórska 2009-2014

18.01.2018
Úrad vlády Slovenskej republiky v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva na Slovensku vydal prezentačnú brožúru o grantov EHP a Nórska 2009-2014 na Slovensku.