Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Spustenie Fondu pre regionálnu spoluprácu v rámci grantov EHP a Nórska

24.01.2018
Island, Lichtenštajnsko a Nórsko dnes otvorili nový "THE EEA AND NORWAY GRANTS FUND FOR REGIONAL COOPERATION", ktorý podporuje európske cezhraničné a nadnárodné projektové iniciatívy. Financovanie je k dispozícii vo všetkých prioritných oblastiach grantov EHP a Nórska. Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli, ktorý je celoeurópskym sekretariátom pre granty EHP a Nórska dnes zároveň vyhlásil prvú výzvu na predloženie návrhov na nadnárodné projekty v rámci tohto fondu. Bližšie informácie je možné nájsť na: https://eeagrants.org/regionalcooperation