Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Dnes v Košiciach odhalili pamätník B. Björnsona, financovaného z Grantov EHP a Nórska

06.02.2018
Dnes, v utorok 6.januára 2018 sa v dopoludňajších hodinách v Mestskom parku v Košiciach uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätníka významnej nórskej osobnosti, spisovateľovi Björnstjerne Björnsonovi.  Podujatia sa zúčastnilo množstvo významných hostí – veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR Inga Magistad, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí v a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov ÚV SR Ján Krak, primátor Košíc Richard Raši, ako aj autori publikácií a historici tak z Nórska, ako aj Slovenska.
 
Autorom pamätníka v tvare krídel a otvorenej knihy,  ktorý bol vytvorený vďaka projektu Mesta Košice, podporeného  z bilaterálneho fondu  na národnej úrovni Grantov EHP a Nórska výškou 35 000 eur, je Miroslav Beličák.  Národným kontaktným bodom pre implementáciu oboch grantov je Úrad vlády SR.
 
Dnešný program pokračuje Konferenciou o odkaze Bjørnsona pre 1918 a súčasnosť, ktorej súčasťou je panelová diskusia odborníkov, čítanie úryvkov z hier autora v podaní hercov SND, prezentácia pamätnej knihy a otvorenie výstavy Pocta Bjørnsonovi.
 
“Môj boj za Slovákov ma stojí veľa času, ktorý obzvlášť potrebujem na literárnu tvorbu. Ale nesťažujem sa, pretože mi to prináša radosť. Nikdy v živote sa mi nedostalo toľko ďakovania, a to má tiež svoju hodnotu,“ napísal Bjørnstjerne Bjørnson v liste v roku 1907. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, ochranca práv  slabých sociálnych vrstiev, žien, robotníkov, a najmä  menších národov – vrátane Slovákov, zakladateľ nórskej národnej drámy – to všetko sú prívlastky charakterizujúce nórskeho spisovateľa  a mysliteľa Björnstjerne Björnsona, ktorého báseň Áno, milujeme túto zem bola zhudobnená a stala sa nórskou hymnou.  Podujatie zorganizovalo Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva na Slovensku a mesto Košice a uskutočňuje sa aj pri príležitosti 100.výročia Československej republiky.
 
Úrad vlád SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.gov.sk